Intro

In het OLV ziekenhuis van Aalst maakt de dienst urgentiegeneeskunde deel uit van de grote groep “kritieke diensten” : Anesthesie – intensieve Zorgen – Urgentiegeneeskunde. We zijn verspreid over twee campi: Aalst en Asse.

Op jaarbasis zien we al enkele jaren ongeveer 44 000 patiënten/jaar. Hiervan worden 60% gehospitaliseerd en 40% ambulant afgehandeld.

Vanuit de campus Aalst verzekeren we de MUG permanentie twee weken per maand in de regio Zuid-Oost Oost-Vlaanderen. De roepnaam is MUG Aalst 1. We hebben gemiddeld een drietal interventies/dag. In Asse hebben we een PIT team 24/24 en 7/7 staan.

 

De bestaffing van de spoedgevallen bestaat uit 13 urgentiegeneeskundigen, de meesten van hen hebben een basisopleiding anesthesie of inwendige geneeskunde met daarbij een bijzondere beroepstitel intensieve zorgen en/of urgentiegeneeskunde. In Asse wordt de permanentie verzekerd door 1 urgentiearts. In Aalst is er ’s nachts minimaal 1 urgentiearts met een collega urgentiearts of een ASO anesthesie/urgentiegeneeskunde aanwezig. Overdag zijn er gemiddeld een 4tal collegae op dienst. We hebben ook gemiddeld 3 ASO die specifiek voor stage in urgentiegeneeskunde komen, meestal 3 tot 6 maanden.

Sinds 2021 hebben we ook 2 HAIO collegae, telkens voor 6 maanden.

We hebben dus 2 stagemeesters in de dienst Urgentiegeneeskunde, 1 voor de Urgentiegeneeskunde en 1 stagemeester huisartsgeneeskunde.

De dienst kan net als Anesthesie en Intensieve zorgen een volledig opleidingstraject urgentiegeneeskunde aanbieden. Dus zowel de 6 jarige opleiding als de bijkomende opleiding voor de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde kunnen hier gevolgd worden. Het enorme voordeel van de integratie met anesthesie en intensieve zorgen is de pluridisciplinaire opleiding die kan aangeboden worden. De uitwisselingen met erkende stagediensten anesthesie en intensieve zorgen zijn een grote meerwaarde. We hebben collegae die in opleiding komen van alle Vlaamse universiteiten en sinds enkele jaren ook van de franstalige universiteiten!

Behoudens de artsen hebben we ook 64 verpleegkundigen, dagelijks zijn er 25 van hen aan het werk in spoedgevallendienst.

De dienst Anesthesie – Intensieve Zorgen-Urgentiegeneeskunde beschikt ook over een hyperbaar centrum. We zijn 24/24 en 7/7 beschikbaar voor dringende interventies, dit betreft dan meestal levensbedreigende CO intoxicaties. In Oost-Vlaanderen zijn we het enige hyperbaar centrum.

De dienst heeft een ruime ervaring in medisch begeleide transporten van kritisch zieke patiënten via de weg of door de lucht. Dit kan zijn via vliegtuigen voor de lange afstandstransporten of  via een helicopter. Hiervoor hebben we een helicopter Airbus 135, roepnaam Medic One. Zo hebben we al transferten uitgevoerd voor verschillende disciplines vanuit Zweden, Namibië, Azoren, Marokko…

De dienst speelt ook een belangrijke rol in de organisatie van de hulpverlening bij rampen. We hebben een voltijds verpleegkundige gedetacheerd bij het HC112 Oost-Vlaanderen voor de noodplanning.  Tevens hebben we verpleegkundige die deel uitmaken van de pool adjunct-Dir Med.

We verzekeren ook de Dir Med  functie in Oost-Vlaanderen en Dir CP-Ops functie voor België bij grootschalige incidenten.

 

Lees meer

Dr. Rinaldo Lauwers
Diensthoofd urgentiegeneeskunde