Kritieke diensten

De dienst Anesthesie-Intensieve zorgen-Urgentiegeneeskunde telt anno 2021 ongeveer 40 stafleden en residenten en 20 assistenten en/of fellows. Alle subspecialisaties (cardio, echo, locoregionale, pijn, neuro, intensieve, urgentie, …) zijn aanwezig.

De taken en verantwoordelijkheden van de dienst in het ziekenhuis zijn talrijk: het operatiekwartier, de ontwaakzaal, de materniteit, de intensieve zorgen afdeling, de urgentiedienst en MUG, de acute en chronische pijnbestrijding en de preoperatieve consultaties. De dienst is actief op de 3 campussen: Aalst, Asse en Ninove en verzekert de permanentie op het OK, Intensieve zorgen en de Urgentiedienst 24/24 en 7/7.

 

De dienst is sinds 1975 erkend door het Ministerie van Volksgezondheid voor het opleiden van geneesheren tot anesthesisten (12 stageplaatsen, stagemeester L. Foubert). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle vlaamse universiteiten. Sinds 1997 is de dienst ook erkend als opleidingsplaats voor het bekomen van de bijzondere beroepstitel Intensieve zorgen (stagemeester K. De Decker) en de beroepstitel Urgentiegeneeskunde (stagemeester I. Demeyer). Tevens biedt de dienst fellowships aan in diverse subspecialisaties: cardio-anesthesie, pijntherapie, locoregionale anesthesie en urgentiegeneeskunde. Dit alles maakt dat er een extensief in-house teaching programma loopt en dat eigen research projecten opgezet worden. Een aantal leden van de dienst zijn veelgevraagde sprekers en/of opinieleiders op nationale en internationale fora.

Dankzij de aanwezige expertise in het behandelen van patiënten en ervaring in het opleiden van assistenten is de dienst Anesthesie-Intensieve zorgen-Urgentiegeneeskunde van het OLV Ziekenhuis Aalst er in geslaagd een van de toonaangevende diensten van het land te worden.

Lees meer

Onze artsen

De Decker

Onze artsen