Over ons

Sedert meer dan 40 jaar worden door de dienst Anesthesiologie diverse infiltratietechnieken toegepast, inclusief bepaalde neurolytische technieken. Sedert ongeveer 25 jaar wordt er na strenge selectie intrathecale therapie of ruggenmergstimulatie toegepast. Sinds 1998 worden de gangbare radiofrequentietechnieken aangeboden, alsook de RF-behandeling van het sacro-iliacaal gewricht. Sinds 1 juli 2009 is de pijnkliniek een eigen architecturale entiteit op verdieping X-2 van het OLV-Ziekenhuis en werd er voor het eerst een Fellowship Pijnbestrijding aangeboden. De “Pijnkliniek” is geëvolueerd van een gesubsidieerd “Multidisciplinair Pijnteam” naar een erkend “Multidisciplinair Pijncentrum” in 2013 met een anesthesioloog als medisch coördinator.

Een multidisciplinaire aanpak volgens het bio-psycho-sociale model is volgens de huidige inzichten het beste beleid bij chronische pijnpatiënten. Er werd formeel een team opgericht van medische specialisten en paramedici, die samen chronische pijnpatiënten evalueren, een behandelplan uitstippelen, en een multidisciplinair advies formuleren voor de patiënt en zijn verwijzer. Hierbij worden de effecten van behandeling en revalidatie vastgesteld door kwaliteitsopvolging. We streven naar een verbetering van de algemene gezondheidsbeleving, het minimaliseren van het pijngedrag (sociale reïntegratie) en van de medische consumptie, de reactivatie, en de werkhervatting van de patiënt.

Lees meer

Dr. Jan De Witte