Over ons

Op onze gemengde intensieve zorgen worden jaarlijks circa 1900 patiënten  opgenomen.  De dienst beschikt over de meeste courante mechanische therapieën die op een hedendaagse intensieve zorgen worden aangewend  en maakt onderdeel uit van zorgprogramma’s voor mechanische hartondersteuning, harttransplantatie, ECMO en ECCO2R.

In het laatste decennium onderging de dienst een relook met o.a. het opstarten van een patient data management systeem  (Metavision, IMDsoft), vernieuwing van de monitorlijn  in 2012 en opening van een nieuwe vleugel in 2014.

De dienst was van oudsher een belangrijke opleidingsplaats voor anesthesisten, maar vanaf 2015 werd ook ingezet op de teaching gezien er quasi permanent een 7-tal ASO’s in opleiding zijn en 2 fellows die de bijzondere bekwaming in de intensieve zorgen willen behalen.

 

In 2018 werd ook de spoedgevallendienst opgenomen in de dienst, die sindsdien voluit de dienst “anesthesie-intensieve zorgen-urgentiegeneeskunde” heet.  Binnen deze groep van ca. 40 artsen staan 13 collega’s in voor de organisatie, patiëntenzorg, teaching  en onderzoek op intensieve zorgen.

Op paramedisch vlak wordt het artsenteam bijgestaan door 72 voltijds verpleegkundige equivalenten,  een team van zo’n 5 fysiotherapeuten,  2 secretariaatsmedewerkers en een vast team dat instaat voor patiënten- en familiebegeleiding.

In de laatste 2 jaren is ook terug aangeknoopt met het wetenschappelijk onderzoek , zowel voor wat betreft eigen onderzoek als voor wat betreft multicenter-trials vanuit de academische wereld en/of de industrie. Naar de toekomst toe gaat de dienst blijven inzetten op de teaching met de intentie om bij de grootste niet-universitaire opleidingscentra te blijven behoren.

Lees meer

Dr. De Decker Koen
Diensthoofd / stagemeester intensieve zorgen